Naar onderwerpen

Training Breinontwikkeling

0-7 jaar

In 2022 vonden drie trainingen plaats rond het thema Breinontwikkeling 0-7  jaar. De bijeenkomsten richtten zich op professionals van Waalwijkse peuteropvang en basisscholen. Hierbij een samenvatting en leestips.

Training 1

Breinontwikkeling 0-7 jaar

Om een goed aanbod aan jonge kinderen te kunnen doen, is het belangrijk om te weten hoe kinderen leren en ontwikkelen. Breinwetenschap leert ons hoe het brein van een kind werkt en welke ontwikkelingsfasen het doorloopt. Het geeft inzicht in wat kinderen nodig hebben in begeleiding en omgeving om optimaal te kunnen ontwikkelen. We kijken naar de verschillende fases in breinontwikkeling in de leeftijd 0-7 jaar. En maken een vertaling naar de leeromgeving en de rol die de professional daarin speelt.
Bekijk hier de powerpoint van deze training.
Aanbevolen boek: ‘Peuteren en Kleuteren’ van Betsy van der Grift (2014, ISBN 9789088505065)

Training 2

Breinontwikkeling – Focus op taalontwikkeling

De taalontwikkeling is het proces dat kinderen doorlopen bij het leren van één of meerdere talen. Onder invloed van taalaanbod uit de omgeving krijgt het kind steeds meer vaardigheid in verschillende aspecten van taal, waaronder woordenschat en de hantering van grammaticale en communicatieve regels. De taalontwikkeling van een kind wordt aangedreven door enerzijds aanleg die het kind heeft op alle ontwikkelingsdomeinen en anderzijds taalaanbod uit de omgeving. Deze training zoomt in op de taalontwikkeling en de rol van de onderwijsprofessional, met aandacht voor Ontwikkelingsgerichte interactievaardigheden en Taaldenkgesprekken.
Bekijk hier de powerpoint van deze training.
SLO (landelijk expertisecentrum voor het curriculum) ontwikkelde handige inhoudskaarten, gericht op peuters en op kinderen in de eerste leerjaren van het basisonderwijs. Ze zijn hier te downloaden: Doelen jonge kind – SLO

Training 3

Breinontwikkeling – Focus op executieve vaardigheden

Voordat een kind begint met het daadwerkelijke taal- en rekenonderwijs, is het belangrijk dat een kind zijn/haar executieve functies goed ontwikkelt. Dat betekent dat een kind op zijn/haar beurt kan wachten,  emoties al enigszins onder controle heeft en kan schakelen tussen verschillende activiteiten (flexibiliteit). Wat zijn executieve functies en hoe  herken en stimuleer je ze bij jonge kinderen. Wat zijn de competenties van Jonge Kindprofessionals  en welke hebben professionals in kinder-opvang en onderwijs met elkaar gemeen?
Hier vind je de powerpoint van deze training.

Klik hier voor de handreiking- executieve functies vanuit het SLO