Naar onderwerpen

BoekStart: lezen met de allerkleinsten in de kinderopvang

Sharona Snoeren (31) is pedagogisch medewerker bij kinderopvang De Schat in Waspik. Ook is ze verantwoordelijk voor het beleid rond voorschoolse educatie en vervult ze de taak van BoekStart-coördinator. Lezen staat dagelijks op het programma van De Schat, tot groot plezier van de kinderen.

 Twaalf jaar geleden bleef Sharona na haar stage werkzaam bij De Schat. Destijds nog een vrij kleine organisatie; inmiddels heeft De Schat op tien locaties in de regio een kinderdagverblijf, op meerdere locaties aangevuld met peuteropvang en BSO. De Schat werkt met de methode ‘Uk & Puk’, waarmee aan de hand van thema’s wordt gewerkt aan doelen rond onder andere spraak- en taalontwikkeling. Boekjes lezen en voorlezen spelen daarin een belangrijke rol. “Het staat twee keer per dag vast op ons programma”, vertelt Sharona. “Voordat de kinderen fruit eten, zingen we samen liedjes of lezen we voor. De kinderen genieten er enorm van. Als een ouder eens vroeg is om een kind op te halen, wil de kleine vaak niet eens mee omdat er éérst nog gelezen moet worden. En het maakt niet uit of we een boek al eerder hebben voorgelezen. Op dit moment is ‘Pip en Posy met de rode ballon’ razend populair bij onze kindjes. De peuters weten precies hoe het verhaal loopt, maar ze kunnen er geen genoeg van krijgen.”

BoekStart

Sinds een aantal jaren maakt De Schat in Waspik en Sprang-Capelle gebruik van het programma BoekStart. Het programma wordt ondersteund door de Bibliotheek en geeft de pedagogisch medewerkers allerlei vormen van ondersteuning. “Natuurlijk hadden we altijd al boeken in huis”, vertelt Sharona. “Maar dankzij de BoekStart-training hebben we ons beleid rond lezen en taal echt kunnen professionaliseren. We hebben een Voorleesplan waarin is vastgelegd wat we doen. Er is een speciale boekenhoek ingericht, met boekjes die kinderen zelf mogen pakken en een plank waarop onze voorleesboeken staan. Op de voorleesboeken zijn we zuinig, wetend dat de leesboekjes nogal eens beschadigen als de kleintjes ermee spelen. Dat is niet erg, dat hoort erbij. We gaan regelmatig met de oudere kindjes naar de Bibliotheek, zodat ze zelf boekjes kunnen uitkiezen. Dat is echt een uitje! Ook komt regelmatig een leesconsulent van de Bibliotheek op bezoek, die zorgt voor nieuwe leenboeken. En natuurlijk doen we elk jaar mee met de Nationale Voorleesdagen.”

Tips om ouders te betrekken

Sharona: “Helaas zien we steeds meer kinderen met taalproblemen. Denk aan kinderen die nog niet praten, geen goede uitspraak hebben of de Nederlandse taal niet goed spreken. Het aantal kinderen met een VE-indicatie neemt toe.” Naast dat De Schat in het dagprogramma veel aandacht besteedt aan taal en lezen, worden de ouders er zoveel mogelijk bij betrokken. De tips van Sharona Snoeren:

  • In onze nieuwsbrief aan ouders/verzorgers delen we boeken- en voorleestips voor thuis.
  • We werken altijd met thema’s en kiezen daar boekjes bij. Ouders laten we weten welke versjes we op dat moment met de kinderen lezen.
  • Van elk kind maken we een dagverslag. Daarin vermelden we het als we naar de Bibliotheek zijn geweest of voegen we een foto toe van het boek dat we die dag hebben voorgelezen.