Naar onderwerpen

Naschools taalaanbod groep 7-8

Textreflex

In mei 2022 startte op Basisschool Baardwijk in Waalwijk een pilot, gericht op leerlingen van groep 7 en 8 die verder willen met taal en met name begrijpend lezen. Elke dinsdagmiddag komen de deelnemende leerlingen na schooltijd bijeen voor een les Textreflex. Doel is om een impuls te geven aan hun taalontwikkeling; een grotere woordenschat te verwerven, leesbegrip te versterken en taal te verrijken.

Tekstbegrip

Aan de hand van thema’s worden verhalen geanalyseerd. Begrijpen de kinderen het verhaal, welke woorden zijn onbekend? Ze verdiepen zich in de tekst en het onderwerp. Leren samenwerken, samenvatten en presenteren.

Toegenomen leesbegrip

De resultaten zijn aantoonbaar positief. Leerlingen hebben hun leesvaardigheden door de lessen op school en de aandacht na schooltijd verbeterd en hun zelfvertrouwen is toegenomen. In schooljaar 2023-2024 wordt het project voortgezet. Ook wordt nagegaan of het op het voortgezet onderwijs doorgezet kan worden.

Meer informatie