Naar onderwerpen

Leesplezier voortgezet onderwijs en ISK

Stimuleren leesplezier en vergroten digitale geletterdheid jongeren

Om het leesplezier en de digitale geletterdheid van middelbare scholieren te vergroten, werken de middelbare scholen (VO) en de ISK Wereldschool in Waalwijk nauw samen met de Bibliotheek Midden Brabant. De lees- en mediaconsulent van de Bibliotheek vervult hierbij een sleutelrol.

Lees- en mediaconsulent en schoolleesplan

De consulent is het aanspreekpunt voor de scholen en zet samen projecten op. Vanuit een schoolleesplan worden activiteiten gericht op leerlingen, docenten en ouders. Ook is er aandacht voor een optimale leesomgeving, een goede collectie en taalgericht onderwijs. Om de taalvaardigheid van leerlingen te meten, is er de mogelijkheid om de leesmonitor in te zetten.

Lees- en mediaconsulent aanspreekpunt voor leerling en ouders

Het is belangrijk dat ouders/verzorgers zich bewust zijn van hun rol in de taal-, lees- en mediaontwikkeling van hun kind(eren). Daarom worden zij actief betrokken bij of in ieder geval geïnformeerd over leesactiviteiten. Voor vragen kunnen ouders en jongeren terecht bij de lees- en mediaconsulent.