Naar onderwerpen

ISK Wereldschool

Nederlandse taal leren, daarna naar regulier VO

De ISK Wereldschool (ISK = Internationale Schakelklas) helpt nieuwkomers tussen 11 en 18 jaar die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. De leerlingen hebben een niet-Nederlandse achtergrond en komen uit alle windstreken, met ieder hun eigen verhaal. In een veilige omgeving krijgen de jongeren gedurende twee jaar onderwijs op maat, met het doel een doorstroom naar vmbo of mbo mogelijk te maken.

Ervaren docenten en vrijwilligers

De ISK Wereldschool werkt in kleine groepen. Ervaren docenten begeleiden de jongeren, daarbij ondersteund door vrijwilligers/taalondersteuners. De leerlingen krijgen praktische lessen, zoals verkeersles, zwemles en drama- en toneellessen. Spreekvaardigheid en taalbegrip zijn de rode draad. Daarnaast is er veel aandacht voor normen en waarden, gewoonten, omgangsvormen en culturele ontmoeting.

Samenwerking met ouders

De rol van de ouders/verzorgers/voogd is erg belangrijk. Daarom zet de ISK Wereldschool in op een goede communicatie met leerling en ouders/verzorgers/voogd. ContourdeTwern en Vluchtelingenwerk zijn hier nauw bij betrokken.