Naar onderwerpen

Zomerschool Waalwijk

Werken aan taal door onderzoekend leren in de zomervakantie

Speciaal voor kinderen met een taalachterstand en kinderen die moeite hebben met taal, is er de Zomerschool Waalwijk. Leerlingen uit groep 4, 5 en 6 starten de zomervakantie met een week waarin ze met taal aan de slag gaan, zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben.

Onderzoekend leren

De Zomerschool Waalwijk wordt sinds 2017 georganiseerd. Elk jaar is er een thema, waarbij 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan. Eerdere edities draaiden onder meer om ‘water’ en ‘energie’. Onderzoekend leren en samenwerken is het uitgangspunt: de kinderen doorlopen een afwisselend en actief programma met uitstapjes en creatieve opdrachten.

Samenwerkende partners

Zomerschool Waalwijk wordt georganiseerd door de Teresiaschool, Kunstencentrum Waalwijk, de Bibliotheek Midden-Brabant, het BeweegBuro en kinderopvang Mikz. Samen stellen zij een leuk weekprogramma op voor de kinderen.

  • In groep 1 en 2 ligt het accent op het vergroten van de woordenschat en verbeteren van de luisterhouding.
  • In groep 3 gaat het ook om tekstbegrip, correcte zinsbouw, het oefenen van spontane spraak en begrijpend luisteren.
  • In groep 5 ligt de nadruk op vaardigheden om informatie te vergaren en het stimuleren van een onderzoekende houding.

Aanmelden Zomerschool Waalwijk

Het aantal beschikbare plaatsen voor de Zomerschool is helaas beperkt. Basisscholen kunnen leerlingen aanmelden, ook ouders kunnen dat doen. Op de basisschool van hun kind(eren) kunnen zij een aanmeldformulier opvragen.

Kosten Zomerschool

Zomerschool Waalwijk wordt financieel ondersteund door de gemeente Waalwijk, Kunstencentrum Waalwijk, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Mikz kinderopvang en stichting Leerrijk! Ouders wordt een bijdrage van € 50,- gevraagd. Wie zich dat niet kan veroorloven, kan een beroep doen op het Jeugdfonds.