Naar onderwerpen

Training en coaching

Verhogen educatieve kwaliteit VVE

Om de educatieve kwaliteit in de peuteropvang en in de groepen 1-2 van het basisonderwijs te verhogen, zijn er mogelijkheden voor training en coaching. Samen blijven ontwikkelen en de vaardigheden van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)  bijhouden en verbeteren. In overleg kan er aanbod komen voor de doorgaande leeslijn of trainingen vanuit programma Thuis in Taal.