Naar onderwerpen

Thuis in Taal

Leernetwerk voor professionals

Het leernetwerk Thuis in Taal is er voor zowel leerkrachten groep 1-2 en pedagogische medewerkers – als voor medewerkers van bijvoorbeeld de Bibliotheek, GGD en sociaal werkers en vrijwilligers van ContourdeTwern Waalwijk. Het netwerk bevordert samenwerking tussen alle professionals die werken met jonge kinderen. Doel is om leerkrachten en pedagogisch medewerkers op weg te helpen met de samenwerking met ouders en kind: de zogenaamde ‘gouden driehoek’. De aanpak helpt om een wederkerige relatie met ouders op te bouwen en de samenwerking vorm te geven als ondersteuning van de taalontwikkeling van het kind.

Landelijk initiatief

De aanpak Thuis in Taal is gestart in Rotterdam en inmiddels doen zes Nederlandse gemeenten mee, waaronder gemeente Waalwijk. Het werken volgens de aanpak Thuis in Taal sluit nauw aan op het pad dat Waalwijk Taalrijk sinds 2015 volgt.

Aanpak Thuis in Taal