Naar onderwerpen

Taalondersteuning aan nieuwkomers

Werken aan de Nederlandse taal

Leerlingen in het basisonderwijs die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen, hebben het moeilijk op school. Om deze kinderen en ook de professionals die hen begeleiden te helpen, is er taalondersteuning voor nieuwkomers in het primair onderwijs.

Zelfredzaamheid vergroten dankzij taal

Taalondersteuning voor nieuwkomers in het primair onderwijs richt zich op meerdere aspecten:

  • Basiswoordenschat vergroten
  • Begrip van schooltaalwoorden, om instructies te kunnen begrijpen
  • Beginnende geletterdheid
  • Leren lezen
  • Begrijpend leren
  • Taalgericht zaakvakonderwijs

En bovendien:

  • De zelfredzaamheid van het kind vergroten

Klik hier voor een brochure over nieuwkomers