Naar onderwerpen

Taalimpuls

Extra hulp als taal moeilijk is voor je kind

Als je kind in groep 1 of 2 veel moeite heeft met taal, is extra hulp op school fijn. Speciaal voor hen is er Taalimpuls. Met Taalimpuls zorgen we ervoor dat kinderen geen taalachterstand krijgen en opdrachten op school goed begrijpen.

Meer woorden leren

Een taalexpert leert je kind de betekenis van woorden en zinnen die ze nog niet kennen. Het gaat om woorden die ze op school nodig hebben om te snappen wat ze moeten doen. Ook helpt de taalexpert bij het uitspreken van moeilijke woorden.

  • Je kind leert meer woorden.
  • Je kind leert de betekenis van woorden en korte zinnen.
  • Je kind leert goed te luisteren als iemand vertelt.
  • Je kind durft (meer) te praten.
  • Je kind gaat straks goed voorbereid naar groep 3.

Taalimpuls is leuk en leerzaam

Taalimpuls is leerzaam en leuk! De taalexpert komt naar school. Samen met een klein groepje gaat je kind aan de slag. De taalexpert gebruikt mooie prentenboeken. Je kind leert op een speelse manier nieuwe woorden.

Hulp voor ouders

Kinderen leren taal vooral thuis. Daarom krijgt niet alleen je kleuter hulp bij taal. Ook als ouder of verzorger krijg je tips. Zodat jij en je kind thuis kunnen werken aan taal. Als ouder kom je 1x per jaar  kijken bij het Taalimpuls-groepje van je kind. Je kunt dan ook vragen stellen en met elkaar in gesprek. Ook is er elke maand TOV Samen. Daar leer je andere ouders kennen en leer je ook van elkaar.