Naar onderwerpen

Nieuwkomers

Hulp bij het leren van de Nederlandse taal

Is je kind in  een ander land geboren, dan is de Nederlandse taal vaak moeilijk. Er is taalhulp voor je kind. Je kind krijgt hulp met meer woorden leren en leren lezen. Zo wordt je kind zelfstandiger.