Naar onderwerpen

Interactieve ouderavond

Inspiratie voor het organiseren van ouderbijeenkomsten

Ouderavonden / bijeenkomsten met ouders zijn ontzettend belangrijk. Als onderwijsprofessional wil je ouders/verzorgers immers actief betrekken bij het onderwijs aan hun kind(eren). Toch is het niet altijd eenvoudig om ouders betrokken te krijgen. De opkomst van ouderbijeenkomsten valt soms tegen en het is ook de vraag of de informatie die je als professional deelt, goed overkomt. Hoe kun je dit verbeteren?

In een workshop ‘interactieve ouderavonden’ op 18 oktober 2022 deelden professionals uit het Waalwijkse PO en VO ervaringen en inzichten met elkaar, onder begeleiding van Annette Diender. Haar insteek: traditionele ouderbijeenkomsten bestaan meestal voornamelijk uit ‘zenden’. Ouders krijgen informatie en mogen daar vragen over stellen. Een interactieve ouderbijeenkomst is laagdrempeliger en dynamischer en levert bij een goede opzet ook waardevolle informatie op, zowel voor ouders als voor onderwijsprofessionals. Bovendien wordt interactie door alle partijen als veel leuker ervaren.

Opzet interactieve bijeenkomst

Ideeën voor de opzet van een interactieve bijeenkomst met ouders en leerlingen:

  • Ga in gesprek met ouders.
  • Laat ouders met elkaar van gedachten wisselen.
  • Betrek leerlingen actief bij de ouderbijeenkomst.
  • Laat leerlingen en hun ouders ter plekke een start maken met het gesprek dat ze na de bijeenkomst thuis ‘aan de keukentafel’ gaan voeren.

Samenwerken met ouders en leerlingen

Aan de slag? Hier vind je bruikbare tips en informatie:

  • ‘Gereedschapskist’ voor beter samenwerken met ouders: klik hier . Onder de kop ‘Ouders en schoolloopbaan’ vind je handreikingen voor PO en VO.

Via deze link kom je bij de gereedschapskist voor interactieve ouderbijeenkomsten, met onder andere tips voor gespreksvoering en werkvormen. (bron: Hogeschool Rotterdam)

  • Tips voor een interactieve les met leerlingen in de onderbouw (VO), ter voorbereiding op LOB-activiteiten: klik hier .
  • Digitale handreiking ‘Ouders en schoolloopbaanontwikkeling’ (PO): klik hier. (bron: Hogeschool Rotterdam)

 

Hulp nodig?

Wil je ondersteuning bij het (opnieuw) ontwerpen en/of uitvoeren van een ouderbijeenkomst? Stuur een mail naar eklerkx@waalwijk.nl (met een korte toelichting)