Naar onderwerpen

Huiswerkgroepen

Een rustige plek om huiswerk te maken

Heeft je kind moeite met huiswerk? ContourdeTwern biedt een fijne plek waar je kind huiswerk kan maken. Het gaat niet om bijles of huiswerkbegeleiding, maar om een rustige plek met begeleiding door vrijwilligers.

  • Een rustige plek voor huiswerk.
  • Begeleiding door getrainde vrijwilligers.
  • Contact met leeftijdsgenoten.
  • Leren concentreren.
  • Leren plannen en gestructureerd te werken.

Ondersteuning bij huiswerk

De vrijwilligers zijn getraind, maar zijn geen vakdocenten. Ze kunnen je kind dus wel helpen met vragen, maar geven geen bijles over de vakken.  Het gaat om een rustige en fijne plek en om structuur: vaste momenten waarop leerlingen werken aan hun schoolopdrachten.