Naar onderwerpen

Betrokken als ouders

Samen helpt MET je kind bij taalproblemen

MET Praktijkonderwijs in Waalwijk is een school waar je met je handen kunt leren. De leerlingen leren voor een technisch of dienstverlenend beroep. Ook al werk je met je handen, het is belangrijk om goed kunnen te lezen en schrijven. Leerlingen die moeite hebben met taal, krijgen extra hulp. MET werkt hiervoor samen met de leerling én de ouders. ContourdeTwern zorgt voor een goede samenwerking.